Loader
Nová webstránka už čoskoro!
Tu nájdeš všetky informácie o knihobúdkach v Žiline
Požičaj, prečítaj, vráť
Čítanie ešte nikdy nebolo tak jednoduché a zábavné
Daj život starým knihám
Knihy, ktoré už nečítačaš, môžeš darovať a potešiť tak nimi niekoho iného
Čo sú to knihobúdky?
Knihobúdky sú malé verejné knižnice. Každý si môže z takejto verejnej knižnice požičiať knihu a po prečítaní si ju nechať, alebo vrátiť.
Máte doma staré knihy?
Doneste ich do knihobúdok a urobte tak radosť ostatným.
Prečo práve knihobúdky?
Projekt knihobúdok funguje úspešne v mnohých európskych mestách. Pomocou knihobúdok môžete dať druhý dych Vašim knihám, prípadne si knihy požičiavať a čítať.
Čítanie
Viac ako 62% ľudí číta knihy, pretože ich čítanie baví.
Chodenie
Viac ako 24% ľudí nečíta preto, že sa im nechce ísť do knižnice alebo obchodu.
Jánošík
Najobľúbenejším slovenským knižným hrdinom je Juraj Jánošík.
Druhýkrát
Viac ako 72% čitateľov si prečíta tú istu knihu aj druhýkrát.
Feature Image
Máte nápad na umiestnenie knihobúdky? Našli ste poškodenú knihobúdku?
Video z krstu knihobúdok
Viac o projekte zo Slovenského rozhlasu

Vypočujte si nahrávku o projekte Knihobudka zo Slovenského rozhlasu
Kde nájdete knihobúdky
Projekt podporili
Iná Žilina Mesto Žilina KRIM Team