Prispej na chod a opravu knihobúdky

Pomôž nám s prevádzkou tejto knihobúdky finančným príspevkom na údržbu a opravy. Tvoj príspevok bude využitý výhradne pre túto vybranú knihobúdku.
Rozpočet knihobúdky

10€
vyzbierané
1
dar
100€
cieľ

Akou sumou chceš prispieť? Vyber jednu z možností alebo zadaj vlastnú sumu.

Kto nám dnes prispieva?
Informácie o tebe nikdy neposkytneme tretej strane.
Osobné Informácie

Vyberte Spôsob Platby
Kreditná Karta Info
Je to bezpečné SSL šifrovaného platby.
Fakturačné Údaje

Chystáš sa prispieť touto sumou:
Zhrnutie daru
Darovaná suma
Typ platby
Jednorázová
Platba celkom

Platba celkom 40€