Prispej na opravu knihobúdky

Knihobúdka "antivandal" z 3mm oceľového plechu 330 €
Doprava a montáž v Žiline 20 € | Príspevok na chod OZ Knihobúdka 50 €

15€
vybrané
3
príspevky
400€
cieľová suma

Akou sumou chceš prispieť? Vyber jednu z možností alebo zadaj vlastnú sumu.

Kto nám dnes prispieva?
Informácie o tebe nikdy neposkytneme tretej strane.
Personal Info

Select Payment Method
Credit Card Info
Táto platba je zabezpečená šifrovaním SSL.
Billing Details

Chystáš sa prispieť touto sumou:
Zhrnutie tvojho príspevku
Výška príspevku
Opakovanie príspevku
Jednorázový príspevok
Celková suma

Donation Total: 40€