Prispej na opravu knihobúdky

Knihobúdka "antivandal" z 3mm oceľového plechu 330 €
Doprava a montáž v Žiline 20 € | Príspevok na chod OZ Knihobúdka 50 €

10€
vyzbierané
2
dary
400€
cieľ

Akou sumou chceš prispieť? Vyber jednu z možností alebo zadaj vlastnú sumu.

Kto nám dnes prispieva?
Informácie o tebe nikdy neposkytneme tretej strane.
Osobné Informácie

Vyberte Spôsob Platby
Kreditná Karta Info
Je to bezpečné SSL šifrovaného platby.
Fakturačné Údaje

Chystáš sa prispieť touto sumou:
Zhrnutie daru
Darovaná suma
Typ platby
Jednorázová
Platba celkom

Platba celkom 40€