Prispej na novú knihobúdku

Knihobúdka z preglejky 200 €
Kovová noha knihobúdky 80 €
Doprava a montáž v Žiline 30 €
Príspevok na chod OZ Knihobúdka 50 €

0€
vybrané
0
príspevkov
360€
cieľová suma

Akou sumou chceš prispieť? Vyber jednu z možností alebo zadaj vlastnú sumu.

Kto nám dnes prispieva?
Informácie o tebe nikdy neposkytneme tretej strane.
Personal Info

Select Payment Method
Credit Card Info
Táto platba je zabezpečená šifrovaním SSL.
Billing Details

Chystáš sa prispieť touto sumou:
Zhrnutie tvojho príspevku
Výška príspevku
Opakovanie príspevku
Jednorázový príspevok
Celková suma

Donation Total: 40€