Prispej na prevádzku knihobúdok

Tvoj príspevok bude použitý napríklad na pravidelné kontroly knihobúdok a kníh, drobné opravy, vybavovanie povolení, úhradu poplatkov a správu webstránky.

Akou sumou chceš prispieť? Vyber jednu z možností alebo zadaj vlastnú sumu.

Kto nám dnes prispieva?
Informácie o tebe nikdy neposkytneme tretej strane.
Personal Info

Select Payment Method
Credit Card Info
Táto platba je zabezpečená šifrovaním SSL.
Billing Details

Chystáš sa prispieť touto sumou:
Zhrnutie tvojho príspevku
Výška príspevku
Opakovanie príspevku
Jednorázový príspevok
Celková suma

Donation Total: 40€