Prispej na prevádzku knihobúdok

Tvoj príspevok bude použitý napríklad na pravidelné kontroly knihobúdok a kníh, drobné opravy, vybavovanie povolení, úhradu poplatkov a správu webstránky.

Akou sumou chceš prispieť? Vyber jednu z možností alebo zadaj vlastnú sumu.

Kto nám dnes prispieva?
Informácie o tebe nikdy neposkytneme tretej strane.
Osobné Informácie

Vyberte Spôsob Platby
Kreditná Karta Info
Je to bezpečné SSL šifrovaného platby.
Fakturačné Údaje

Chystáš sa prispieť touto sumou:
Zhrnutie daru
Darovaná suma
Typ platby
Jednorázová
Platba celkom

Platba celkom 40€